Disclaimer

Ontdek CMS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Ontdek CMS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Ontdek CMS of door U aan Ontdek CMS middels een website van Ontdek CMS of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Ontdek CMS geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of idee├źn verstrekt door of namens Ontdek CMS via deze website. Ontdek CMS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Ontdek CMS garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Veelgestelde vragen | Contactgegevens | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacybeleid | Webdesign offerte

© 2021 Creative Internet Development - Alle rechten voorbehouden.